Verzenden

Door Meakanu opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. Ons streven is om het product binnen 5 en 10 werkdagen na betaling te leveren bij het aangegeven adres. Plantmateriaal is echter een levend natuurproduct, weersomstandigheden zoals (mogelijke) vorst kunnen ertoe leiden dat verzendingen worden vertraagd om kwaliteit te kunnen garanderen. Met name in de winterperiode kan dit tot vertraging van verzending leiden. Wanneer hierdoor een vertraging ontstaat van meer dan 10 werkdagen na betaling. Dit wordt altijd meegedeeld aan de klant door middel van telefoon of email.

 

Levering van de producten door Meakanu aan de klant zal plaatsvinden middels het postverkeer van Bpost. Meakanu heeft daardoor geen enkele invloed op het verloop van voornoemde verzendingen, en is dan ook niet verantwoordelijk voor vermiste of vertraagde zendingen. Meakanu is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijnen. Meakanu hecht veel waarde aan haar klanten en wilt dan wel tot een oplossing komen in samenspraak met de klant.

 

Tarieven: 

 0 - 5kg €6,5

5kg - 20kg €9

20kg - 30kg €12

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Meakanu binnen een termijn van 3 dagen. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Meakanu was geboden.